ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI SORULARI

ÖLÇME TEKNİĞİ VE ELEKTRONİK DERSİ SORULARI

 

1. Uzunluk nedir? Tanımlayınız. Uzunluk ölçü aletlerini yazınız.
2. Ağırlık nedir? Tanımlayınız. Ağırlık ölçü aletlerini yazınız.
3. a- 25000gr.=……………..kg. b- 750kg.=……………kental
c- 5kg.=………….gr. d- 100 kental=…………….ton

4. a- 750m.=………….dam b- 500mm.=……………dm.
c- 2500hm.=…………km. d- 750cm.=……………mm.

5. Eni 15 cm. boyu 20cm ve yüksekliği 10cm olan bir elektrik panosunun hacmini hesaplayınız.
6. Bir maddenin birim hacminin kütlesine………………….denir.
7. Bir maddenin birim hacminin ağırlığına o maddenin…………………………..denir.
8. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ……………….. denir.
9. Isı ………………ile ölçülür, sıcaklık ……………………..ile ölçülür.
10. 250 Kelvin kaç santigrat derecedir?
11. Herhangi bir cismin yatay düzlemle yaptığı açı ……….. olarak tanımlanır.
12. Sürtünmesiz ortamda bir cihaz 70 Newtonluk bir kuvvetle itilmektedir. Bu cihaz 10 metre yol aldığına göre yapılan işi hesaplayınız.
13. 3KW. Gücündeki bir elektrikli ısıtıcı 180 dakika çalıştığına göre yapılan elektriksel işi hesaplayınız.
14. Bir ütü 220 voltluk şebekeden 5 amper akım çektiğine göre gücü hesaplayınız.
15. Bir işi yapabilme kabiliyetine veya etki oluşturma yeteneğine ………………..denir.
16. Enerji çeşitlerini yazınız.
17. 2000Wattlık bir elektrik sobası 4 saat çalışırsa bu sobanın yaptığı işi bulunuz.
18. Kesik silindirik biçimli cisimlerin alanlarına …………….denir.
19. Kesit yada çap ölçen aletleri yazınız.
20. Hız ve deviri tanımlayınız.
21. Işık şiddeti nedir neyle ölçülür.
22. Ses nedir ve ses seviyesi ne ile ölçülür.
23. Devir ölçen aletleri yazınız.
24. Çapı 3cm. olan silindirik kesitli tahtanın kesitini hesaplayınız.
25. Sayaç bağlantı şemasını çiziniz.
26. Elektriksel el ve güç aletlerinden 5 tanesini yazınız.
27. Ölçme nedir? Tanımlayınız.
28. Ölçü aletlerini yapısına ve ölçtüğü büyüklüğü gösterme şekline göre ayrı ayrı sınıflandırınız.
29. Ampermetre ve Voltmetre nedir? Sembollerini çiziniz.
30. Lcr metre nedir? Sembolünü çiziniz.
31. Ölçü aletlerine ait terimleri maddeler halinde yazınız.
32. Direnç nedir? Tanımlayınız.
33. Kesiti 0,20mm2, boyu 50m, özdirenci 2 olan iletkenin direncini hesaplayınız.
34. Bobin ve kondansatörü tanımlayınız.
35. Endüktans ve Kapasite’yi tanımlayınız.
36. Direnç nedir? Tanımlayarak sembolünü çiziniz. Devredeki kullanım amacı nedir?
37. Kırmızı sarı yeşil gümüş renkleri verilen direnç değerini bulunuz.
38. Bobin nedir? Bobin çeşitlerini yazınız, sembollerini çiziniz.
39. Kondansatör nedir? Kondansatör kapasitesi(sığası) nelere bağlıdır?
40. Direnç, bobin ve kondansatörün elektriksel değeri(birimleri) nedir?
41. Diyot nedir? Diyodun doğru polarmasına ait devreyi çiziniz.
42. Diyot çeşitlerini yazarak sembollerini çiziniz.
43. Transistör nedir? Transistör çeşitlerini yazınız ve sembollerini çiziniz.
44. Transistor ün doğru polarmasına ait şekli çiziniz.
45. Diyot ve kondansatörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Anlatınız.
46. a- (10011)2= ( ? )10 b- (261)8= ( ? )10
47. a- (1011)2 + (1111)2 =( ? )2 b- (1011)2 – (111)2= ( ? )2
48. Y= A+(B*C)+C ifadesinin lojik devresini çiziniz.
49. VE kapısının sembolünü ve doğruluk tablosunu çiziniz
50. VEYA kapısının sembolünü ve doğruluk tablosunu çiziniz.
51. a- (35)10= ( ? )8 b- (17)10= ( ? )2
52. NOT (DEĞİL) kapısının sembolünü ve doğruluk tablosunu çiziniz.
53. a- A+0=? b- A+1=? c- A+A=? d- A=? e- A*1=?
54. (A+B)*(A+C)+B ifadesinin lojik devresini çiziniz.
55. Aşağıdaki lojik devrenin matematiksel ifadesini yazınız. 


ELEKTRİK ATELYE VE LABORATUAR 3 DERSİ SORULARI


1. Üç fazlı dengeli bir yüke, uygun sayıda wattmetre, voltmetre, ampermetre, frekans metre ve sayacı uygun şekilde bağlayınız.
2. Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresini çiziniz.
3. Üç fazlı Asenkron motora otomatik yıldız ve üçgen bağlantı şeklini çiziniz.
4. Paket şalterle üç fazlı bir motoru sağ sol çalıştırın.( Amerikan normu )
5. a) Zener diyot b) Tristör c) Termik ölçü aleti d) Bobin e) Aplik sembollerini çiziniz. B) Yıldız ve üçgen bobin bağlantı şekillerini çizerek akım gerilim ilişkilerini yazınız.
6. a) Üç fazlı bir motora dirençle yol vermenin güç ve kumanda devresini çizerek uygulayınız.
b) Bir fazlı doğrultma (Y.Dalga) devresinin şeklini çizerek uygulayınız.
7. a) Bir Asenkron motoru üç ayrı yerden çalıştırarak devrenin şeklini çizin ve uygulayın.
b) Bir diyodun doğru polarma şeklini çizin, sağlamlık kontrolü nasıl yapılır?
8. a) Üç fazlı Asenkron motora oto trafosu ile yol veriniz.
b) Bir kondansatörün sağlamlık kontrolünü açıklayınız ve yapınız.
9. a) Üç fazlı bir motoru termik aşırı akım rölesiyle devreyi yapınız.
b) Bir transistorun sağlamlık kontrolünü yapınız.
10. a) Üç fazlı bir motorun ani durdurulacak bir devresini yapınız.
b) Köprü tipi tam dalga doğrultmasının devresini yapınız.
11. a) Üç fazlı bir motora yıldız ve üçgen yol vermeyi yapınız. ( otomatik )
b) Yeşil, sarı, kırmızı, gümüş renkleri verilen direncin değerini bulunuz.
12. a) Üç fazlı bir Asenkron motorda elektriksel kilitlemeli sağ- sol devreyi yapınız.
b) Köprü tipi doğrultma(tam dalga) devresinin uygulamasını yapınız.( Filtreli )
13. a) Üç fazlı Asenkron motorda buton kilitlemeli sağ- sol devresini yapınız.
b) Bir diyotun ters polarma bağlantısını yapınız.
14. a) Üç fazlı bir motorun kesik ve sürekli çalıştıracak devreyi yapınız.
b) 12 Voltluk LED’ in ön direnç değerini bulunuz. ( Id = 10 mA )
15. a) Bir flouresan lambaya bir kondansatörle kompanze yapınız.
b) Bir röle devresiyle (m) anahtar açık iken kırmızı LED yansın, (m) anahtarı kapatıldığında kırmızın sönsün, yeşil LED yansın. Devreyi bağlayınız.
16. a) Üç fazlı bir motoru tek fazlı çalıştırın.
b) 57 kohm +%10 direnç değerinin renklerini bulunuz.
17. a) Üç fazlı motor starta basıldığında üç dakika çalışıp duracaktır. Durma ve çalışma pozisyonlarını lamba ile gösteriniz.
b) PNP, NPN, zener diyot, tristör, triyak, körü diyot sembollerini çiziniz ve zener diyotun sağlamlık kontrolünü yapınız.
18. a) Üç fazlı motoru paket şalterle çalıştırınız.
b) Prensip olarak güç kaynağı şemasını çiziniz ve uygulayınız.
19. a) Çalışan üç fazlı bir motoru dinamik olarak frenleyiniz.
b) Kırmızı LED’ i 12 Voltta çalıştırın.
20. a) Bir fazlı bir motorun devir yönünü çiziniz.
b) Tam dalga doğrultmaç devresini yapınız.
21. a) Üç fazlı bir motoru paket şalterle devir yönünü değiştiriniz.
b) Tristörün yapısını açıklayınız. Uçlarını bulunuz.
22. a) Üç fazlı bir motora kompanzasyon yapınız.( yıldız bağlı)
b) Kondansatörün sağlamlık deneyini yapınız.
23. a) Kollu yıldız, üçgen şalterle üç fazlı motora yol veriniz.
b) Diyotun sağlamlık kontrolünü yapınız. Doğru polarma bağlantısını uygulayınız.
24. a) Faz sırası rölesiyle üç fazlı bir motoru çalıştıracak devreyi çizerek uygulayınız.
b) Diyotlara yapılan tam dalga filtre doğrultma devresinin şeklini çizerek uygulayınız.
25. a) Üç fazlı bir asenkron motoru paket şalterle enversör çalıştıracak devreyi çizerek uygulayınız.
b) Siyah, siyah, siyah, kırmızı ve altın renkleri verilen direncin değerini bulunuz.
26. a) Üç fazlı asenkron motor start butonuna basıldıktan 3 dk sonra çalışacak, 10 dk çalıştıktan sonra kendiliğinden duracaktır. Uygulamayı yapınız.
b) Köprü bağlı tam dalga doğrultucunun çift filtreli uygulaması yapınız.
27. a) Üç fazlı asenkron motoru üç ayrı yerden kumanda edebilecek devreyi yapınız.
b) Üç fazlı bir motoru termistörle korumak için gerekli şekli çizerek uygulayınız.
28. a) Üç fazlı bir motoru dinamik frenlemeyle durdurmak için gerekli devreyi çiziniz ve uygulayınız.
b) Bir diyotun sağlamlık kontrolünü yapınız, çeşitlerini yazınız.
29. a) Üç fazlı bir asenkron motoru direk çalıştırınız ve aşırı akım rölesiyle koruyunuz.
b) Üç fazlı bir motoru iki kondansatörle kompanze edecek devreyi çizerek uygulayın.
30. a) Üç fazlı bir motora yıldız üçgen yol verecek devreyi çizerek uygulayınız.
b) Bir PNP tipi transistorun uçlarını bulup doğru polarma bağlantısını uygulayınız.
31. a) Üç fazlı bir motora fotosel rölesiyle kumanda ediniz.
b) 75 kohm’ luk direncin toleransı %5’ dir. Renklerini belirtiniz.
32. a) Faz sırası rölesini devreye bağlayınız.
b) Bir flouresan lambayı kompanze edecek devreyi yapınız.
33. a) Üç fazlı bir motor start butonuna basıldığında 3dk çalışacak sonra duracaktır. Çalışma ve durma pozisyonları ayrı lambalarda göstermemiz gerekiyor. Devreyi uygulayınız.
b) Bir tristorun sağlamlık kontrolünü yapınız ve uçlarını belirtiniz.
34. a) Bir fazlı motorun devir yönünü değiştirecek devreyi çiziniz ve uygulayınız.
b) Yeşil, kırmızı, mavi ve gümüş renkleri bulunan direncin değerlerini bulunuz.
35. a) Üç fazlı dehlender bir motorun düşük ve yüksek devirde çalıştırınız.
b) Kondansatörün sağlamlık kontrolünü yapınız, değerlerini okuyunuz.
36. a) Asenkron motorda hız ayar yöntemlerini açıklayarak bunlardan frekansla hız değiştirme yöntemini açıklayınız.
b) Bir diyotun doğru polarma şeklini çizerek sağlamlık kontrolünü yapınız.
37. a) Üç fazlı bir motoru kesik ve sürekli çalıştıracak devreyi çizerek uygulayınız.
b) Bir röleye iki lambanın kumandasını çizerek uygulayınız.
38. Üç fazlı bir asenkron motora 2 kademeli dirençle yok vermeye ait kumanda ve güç devresini çiziniz.
39. Bir torna tezgahına 2 motor çalışacak ve bu sistemde 2 start 1 stop butonu kullanılacaktır. 1. start butonuna basıldığında 1.motor hemen çalışmaya başlayacak, 2.start butonuna basıldığında 2. motor çalışacaktır. 1. motor çalışmadan 2. motor çalışmayacaktır. Buna uygun kumanda ve güç devresini çiziniz.
40. Kontaktörün tanımını yaparak. Kontaktör seçiminde dikkat edilecek hususları maddeler halinde yazınız.
41. Amerikan normuna göre : Termik aşırı akım rölesi, çift konumlu kontak, çift yollu buton, normalde kapalı kontak ve sigorta şekillerini çiziniz.
42. Köprü tipi tam dalga doğrultma devresini ( 4 diyotlu olarak) çizerek giriş ve çıkış sinyallerini (eğrilerini) de çiziniz.
43. Üç fazlı asenkron motorun otomatik yıldır üçgen yol vermesini amerikan normuna göre güç ve kumanda devresini çizerek uygulayınız.
44. Köprü bağlı tam dalga redresörün filtreli şeklini çiziniz.(Pi Tipi)
45. Buton kitlemeli sağ sol devresini çiziniz. Motoru termik aşırı akım rölesiyle korunacaktır. Motor dururken kırmızı, ileri dönerken sarı, geri dönerken yeşil yanacaktır.
46. Elimizde 3 ampermetre, 1 voltmetre, 2 wattmetre ve Üç fazlı sayaç vardır. Bu elemanları üç fazlı bir devrede uygun olarak bağlayınız.
47. Bir fazlı devreye sayaç bağlayınız.
48. Dengesiz bir devrede güç katsayısını ölçecek bağlantıları yapınız.
49. Üç fazlı bir asenkron motorun devir yönünü dahrender şalter ile değiştirecek bağlantıyı yapınız.
50. Üç fazlı çift devirli asenkron motoru paket şalterle çalıştırmak için gerekli bağlantıyı yapınız.
  

ELEKTRİK MAKİNA VE LABORATUAR 3 SORULARI


1. a) Alternatörün tanımını yapınız.
b) Asenkron motora yol verme yöntemlerini yazınız.
2. a) Asenkron motorun boş çalışma deneyinin bağlantı şeklini çiziniz.
b) Alternatörün beslediği yük çeşitlerini yazınız.
3. m=3, F=50 Hz, 2p=2 olan Asenkron motorun rotor hızı 2800 d/dkdır. Kaymayı devir ve yüzde cinsinden bulunuz. Bu hızda rotor frekansını bulunuz.
4. x=72, 2p=6, m=3 olan alternatörün sargıları yb=(1-10) adım sarılmıştır.Adım ve dağıtım katsayısını bulunuz.
5. 60 Kw, 2300V, 50 Hz, 3 faz yıldız bağlı makinenin etkin faz direnci 1 ohmdur. Sürtünme demir kayıpları = 1500 w uyartım devresi kayıpları =2500watttır. Toplam kayıpları ve verimi bulunuz. Cos=0,8
6. Verim, regülasyon, eşdeğer, frekans, senkronoskop nedir? Tanımlayınız.
7. x=96, 2p=4, m=3 olan Asenkron motorun sargı adımı yb=19(1-20) sarılmıştır. Adım ve dağıtım katsayısını bulunuz.
8. a) Alternatörün paralel bağlama şartlarını maddeler halinde yazınız.
b) Motorlara yol verme sistemlerini yazınız.
9. Asenkron motorun boş çalışması deneyinin bağlantı şeklini çiziniz. Motorun giriş kısmına bir 3 V sayaç bağlayınız.
10. m=3 faz, F=50 Hz, 2p=2 olan Asenkron motorun rotor hızı 2600 ddkdır. Kaymayı devir ve yüzde cinsinden bulunuz. Bu hızda rotor frekansını bulunuz ve Ez gerilimi 100 Volttur. Ez gerilimini bulunuz.
11. Asenkron motorda yol verme yöntemlerini maddeler halinde yazınız.
12. Bir Asenkron motorun etiketinde P=4 kw, yıldız 380 V, cos=0,8, I=9,5 A değerleri vardır. Verimi ve kayıpları bulunuz.
13. x=36, 2p=4, m=3 olan bir alternatörün dağıtım katsayısını bulunuz. Adım katsayısını bulunuz. Yb=(1-8) dur.
14. 3 fazlı bir üreteç devresinde 3 ampermetre, 1 voltmetre, 2 wattmetre ve 1 cos yi standartlara uygun çiziniz.
15. 3 fazlı bir dengesiz devrede güç, akım, gerilim ve cos ölçünüz.
16. 60 kw, 2300 V, 50 Hz, m=3, 2p=2 yıldız bağlı senkron motorun eşdeğer direnci 1 ohmdur. Sabit kayıplar 1500 Wattır. Uyartım devresi gerilimi Uu= 125 V, Iu= 20 Amperdir. Bu motorun toplam kayıpları verimini senkron hızını rotor hızını bulunuz.
17. Üç fazlı dengeli devrede güç, akım, gerilim ve güç katsayısını ölçmeye yarayan devre bağlantı şemasını çiziniz.
18. Randıman, Regülasyon, Empadans, Senkronoskop nedir? Tanımlayınız.
19. a) Alternatörün paralel bağlama koşullarını yazınız.
b) Asenkron motorda devir değiştirme yöntemlerinden 5 tanesini yazınız.
20. x=36, 2p=4, m=3 olan bir asenkron motorun sargı adımını Yb=7( 1-8 ) adımlı sarılmıştır. Adım ve dağıtım katsayısı bulunuz.
21. 4 kutuplu sarılan üç fazlı bir asenkron motor 380 V, 50 Hz frekanslı bir şebekede çalıştırılıyor. Rotor hızı 1450 d/dk’ dır. Motor 11,5 A akım çekmektedir. Güç katsayısı 0,86 ve verimi %90 olduğuna göre:
a) Döner alan hızını,
b) Yüzde cinsinden kaymayı,
c) Motora verilen gücü,
d) Motordan alınan gücü,
e) Kayıp gücü bulunuz.
22. 6. x=48, 2p=4, m=3 fazlı bir alternatörde bobin adımı ( 1-9 ) dur. Adım katsayısını bulunuz.
23. 7. 3 faz 380 Volt 50 Hz olan kısa devre rotarlı asenkron motor 4 kutupludur. Ia=11,5 A , nr=1440 d/dk’ dır. cos∞= 0,86 m=%90 dır. Bu motorun:
a) Senkron hızını,
b) Devir cinsinden kayması
c) % cinsinden kamayı
d) Giriş ve çıkış gücünü bulunuz.
24. Altarnatörde yıldız bağlantının üstünlüklerini yazınız.
b) Asenkron motora yol verme yöntemlerini yazınız.
25. 9. Asenkron motorun kilitli rotor çalışma deneyi için gerekli bağlantıyı çiziniz.
26. 10. p=60 Kw, u=2300 V, F=50 Hz, m=3 yıldız bağlı asenkron motorun endüvisietkin faz direnci Re=1 ohmdur. Sabit kayıplar = 1,5 kwdur. Uyartım devresi akımı Iu=20 A , uyartım gerilimi Uu=125 Volttur. Bu motorun cos∞= 0,8 geri durumda tam yükteki verimi bulunuz.
27. Kısa devreyi rotor nasıl döndürülür?
28. Üç fazlı alternatif akımın değişim eğrilerini çizininiz.
29. Döner alanın meydana gelişini şekillerle açıklayınız.
30. Döner alanın devir sayısı nelere bağlıdır?
31. Rotorun devir sayısı döner alanın devrinden niçin küçüktür?
32. Kayma nedir? Ne ile ifade edilir?
33. Üç fazlı 50 Hz şebekede çalışan motorun döner alan hızı 1000 d/dk dır. Stator kaç kutuplu sarılmıştır?
34. Adım ve dağıtım kat sayılarını veren formülleri yazarak, formüldeki harflerin anlamlarını yazınız.
35. Asenkron motorun boş çalışma deney şeklini çiziniz.
36. Zıt EMK nedir? Motorlarda ne işe yarar.
37. Asenkron motorun kayıplarını yazınız. Nasıl bulunur belirtiniz.
38. Üç fazlı, yıldız bağlı, 380 V lu 5 kW, 50 Hz li 6 kutuplu 970 d/d lı bir asenkron motorun stator terimlerine göre, Rs= 0,3 Ohm, Xs= 0,3 Ohm, R2= 0,17 Ohm, X2=0,33 Ohmdur.
a) Motorun ilk kalkınma momentini
b) Tam yük döndürme momentini
c) Maksimum döndürme momentini hesaplayınız.
39. Kalkış akımının şebeke üzerindeki etkisi nedir?
40. Yıldız üçgen yol vermeyi açıklayınız.
41. Asenkron motorlarda hız değiştirme yöntemlerini yazınız.
42. Frekans değiştirici ile yol verme hakkında bilgi veriniz.
43. Bir fazlı asenkron motorun şeklini çizerek çalışma prensibini açıklayınız.
44. Kolektörlü motorun şeklini çizerek çalışma prensibini açıklayınız.
45. Schrage motor ne işe yarar? Çalışmasını açıklayınız.
46. Dinamo ile alternatör arasındaki farkları yazınız.
47. Senkron motora niçin yol verilir? Yol verme yöntemlerini yazınız.
48. Alternatörün paralel bağlanma şartlarını yazınız.
49. X= 28, 2p=2, m=3 olan motorun adımı normal adımdan 2 oluk kısa sarılmıştır. Adım ve dağıtım kat sayılarını bulunuz.
50. Turbo alternatör neye denir? Özelliklerini belirtiniz.