Onceki Ders Sonraki Ders Icindekiler

C Programlama Diline Giriş


Ders9: Diziler

Dizi bir kümedir. Aynı tipte verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır. Bir dizinin bütün elemanları bellekte peşpeşe saklanır.

Dizi Tipi       Genel bildirimi                 Örnek
Tek boyutlu diziler  tip ad[eleman_sayısı]              int veri[10];
İki boyutlu diziler  tip ad[satir_say][sutun_say]	        float mat[5][4];
Çok boyutlu diziler  tip ad[boyut_1][boyut_2][boyut_3]...[ boyut_n]  double x[2][4][2];

Aşağıda dizilerin kullanımı il ilgili 10 adet örnek sunulmuştur. Örnekleri dikkatle inceleyin.

Program 9.1 : Dizi elamanlarına erişim.

1: main(){
2:   int i,x[5];
3:   x[0]=5;
4:   x[1]=25;
5:   x[2]=-40;
6:   for(i=0;i<3;i++)
7:    printf("%d\n",x[i]);
8: }

Program 9.2 : Dizilere başlangıç değeri verme

1: main(){
2:   int i,x[5]={5,0,6};
3:   int y[]={1,5,9};
4:   puts("X Y");
5:   for(i=0;i<3;i++)
6:    printf("%d %d\n",x[i],y[i]);
7: }

Program 9.3 : Karakter dizisi (String)

1: main(){
2:   int  i;
3:   char ad[][15] ={"Ahmet",
4:            "Mehmet","Can"};
5:   int  kilo[]={70,60,52};
6:   float boy[] ={1.70,1.85,1.45};
7:   puts("\nISIM\tKILO\tBOY");
8:   for(i=0;i<3;i++)
9:    printf("%s\t%d\t%1.3f\n",ad[i],kilo[i],boy[i]);
10: }

Program 9.4 : Beş sayının ortalama hesabı

1: main(){
2:   int  i,x[5],toplam =0;
3:   float ort;
4:   for(i=0;i<5;i++){
5:    printf("%d. eleman : ",i+1);
6:    scanf("%d",&x[i]);
7:    toplam += x[i];
8:   }
9:   ort = (float) toplam/5;
10:   printf("ortalamalari : %f",ort);
11: }

Program 9.5 : Dizilerin fonksiyonla kullanma

1: void yaz(int x[]);
2: main(){
3:   int x[10];
4:   yaz(x);
5: }
6:
7: void yaz(int x[]){
8:   int i;
9:   for(i=0;i<10;i++)
10:   printf("%d\n",x[i]);
11: }
12:

Program 9.6 : Dizinin bellekte kapladığı alan

1: main(){
2:   char  dizi1[10];
3:   int  dizi2[10];
4:   float dizi3[10];
5:   double dizi4[10];
6:   printf( "%d\n",sizeof(dizi1) );
7:   printf( "%d\n",sizeof(dizi2) );
8:   printf( "%d\n",sizeof(dizi3) );
9:   printf( "%d\n",sizeof(dizi4) );
10: }

Program 9.7 : On elemanlı bir diziye ait elamanların sırlanaması

1: main(){
2:  int x[10],i,j,gec;
3:  puts("5 tane sayi gir:");
4:  for(i=0;i<5;i++)
5:  {
6:   printf("%d.sayi : ",i);
7:   scanf("%d",&x[i]);
8:  }
10:
11:  for(i=0;i<4;i++)
12:  {
13:    for(j=i+1;j<5;j++)
14:    {
15: 	 if( x[j]<x[i] )
16:    {
17:     gec = x[i];
18:     x[i] = x[j];
19:     x[j] = gec;
20:	 }
21:  }
22: }
23:
24:
25:  for(i=0;i<5;i++)
26:  printf("\n%d",x[i]);
27:
28: }

Program 9.8 : İki matrisin toplamı

1: main(){
2:   int i,j,A[3][3],B[3][3],C[3][3];
3:   puts("iki matrisin toplami:");
4:   puts("A matrisinin elemanlarini girin:");
5:   for(i=0;i<3;i++){
6:    for(j=0;j<3;j++){
7:      printf("A(%d,%d)=",i+1,j+1);
8:	   scanf("%d",&A[i][j]);
9:    }
10:  }
11:
12:  puts("B matrisinin elemanlarini girin:");
13:  for(i=0;i<3;i++){
14:   for(j=0;j<3;j++){
15:     printf("B(%d,%d)=",i+1,j+1);
16: 	  scanf("%d",&B[i][j]);
17:   }
18:  }
19:
20:  puts("A+B matrisinin elemanlari:");
21:  for(i=0;i<3;i++){
22:   for(j=0;j<3;j++){
23:     C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
24:     printf("C(%d,%d)=%d\n",i+1,j+1,C[i][j]);
25:   }
26:  }
27:
28: }

Program 9.9 : Elemanları (0,100) arsında olan rasgele dizi

1: #include <time.h>
2: #include <stdlib.h>
3: main(){
4:   int i,x[10];
5:   randomize();  /* rasgele sayı üretecini başlatır */
6:   for(i=0;i<10;i++)
7:   {
8:    x[i]=random(100);    /* 0-100 arasında rasgele sayı seçiliyor */
9:    printf("%d\n",x[i]);
10:  }
11: }

Program 9.10 : Dizi elemanlarının bellekteki sıralanış adresleri

1: main(){
2:  int i,x[10];
3:  puts("x dizisinin elemanlarının sıralanışı");
4:  for(i=0;i<10;i++)
5:   printf("%p\n",&x[i]);
6: }


<< Döngüler | İçindekiler | Pointer Kavramı (işaretçiler) >>

Ana Sayfa | E-mail | Açıklama
Güncelleme:Nis-18-2004
Copyright © 2004