BİYOLOJİ DERSİ SORULARI

9. SINIF

BİYOLOJİ DERSİ SORULARI

1. Biyolojinin önemini arttıran çevre sorunları nelerdir?

2. Biyoloji bilmenin faydaları nelerdir?

3. Kök hücre nedir?Gelecekte ne gibi faydası olacaktır?

4. Tek hücre proteini hangi canlılardan elde edilir?

5. Tek hücre proteini nerelerde kullanılır?

6. Biyolojik ıslah nedir?

7. Biyolojik ıslah yönteminin önemini açıklayınız.

8. Biyolojik savaş nedir?

9. Biyolojiye yeterli önem verilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

10. Biyoteknoloji nedir?

11. Günümüzde biyoteknolojik yöntemler kullanılarak üretilen ürünler nelerdir?

12. İnorganik bileşik nedir?Çeşitleri nelerdir?

13. Organik bileşik nedir?Çeşitleri nelerdir?

14. Canlıların temel bileşenlerini sınıflandırınız.

15. Suyun canlı vücudundaki görevleri nelerdir?

16. Asit nedir?Örnek veriniz.

17. Baz nedir?Örnek veriniz.

18. Tuz nasıl oluşur?

19. Minerallerin insan vücudu için önemi nedir?

20. Minerallerin vücuda neden düzenli alınması gerekir?

21. Organizmada enerji verici olarak kullanılan organik bileşikler nelerdir?

22. Organizmada yapı maddesi olarak kullanılan organik bileşikler nelerdir?

23. Organizmada düzenleyici olarak kullanılan inorganik bileşikler nelerdir?

24. Karbonhidrat çeşitleri nelerdir?

25. Bitkisel polisakkaritler nelerdir?

26. Hayvansal polisakkaritler nelerdir?

27. İnsan vücudu için yağların önemi nedir?

28. Protein eksikliğinde oluşacak aksaklıklar nelerdir?

29. Enzimlerin görevi nedir?

30. Sıcaklık enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?

31. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı proteinlere örnek veriniz.

32. Karbonhidrat bakımından zengin yiyecekler nelerdir?

33. ATP nin organizma yaşamındaki önemi nedir?

34. DNA nın görevi nedir?

35. RNA nın görevi nedir?Çeşitleri nelerdir?

36. Hücre zarının görevi nedir?

37. Çekirdeğin görevi nedir?

38. Hayvan hücresinde bulunan organeller nelerdir?

39. Hücre neden bölünmeye ihtiyaç duyar?

40. Prokaryot ve ökaryot hücrenin farklılıkları nelerdir?

41. Pasif taşımanın özellikleri nelerdir?

42. Büyük moleküllü katı maddelerin hücreye nasıl alındığını açıklayınız.

43. Omurgasız hayvanları sınıflandırınız.

44. Omurgalı hayvanları sınıflandırınız?

45. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan basamaklar nelerdir?

46. Türkiye’nin biyolojik zenginliğinin sebepleri nelerdir?

47. Saprofit(çürükçül) bakterilerin önemini belirtiniz.

48. Monera aleminde hangi canlılar yer alır?

49. Bitki ve hayvan hücresinin farklılıkları nelerdir?

50. Bitki hücresini saf suda beklettiğimizde ne gibi değişiklikler gözlenir?
9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ SORULARI


1. Bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütler nelerdir?

2. Sağlığa etki eden çevresel etmenler nelerdir?

3. Sağlığa etki eden bireysel etmenler nelerdir?

4. Birinci basamak tedavi hizmeti veren kuruluşlar nelerdir?

5. Temel sağlık hizmetleri nelerdir?

6. Sağlık eğitimi kişiye neler kazandırır?

7. Hayatın korunmasında uyulması gereken ilkeler nelerdir?

8. Bağışıklanma nedir?

9. Diş çürükleri nasıl oluşur?

10. Sağlıklı ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

11. Ağız kokusunun nedenleri nelerdir?

12. Büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörler nelerdir?

13. Büyüme ve gelişme dönemleri nelerdir?

14. Ruh sağlığı nedir?

15. Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörler nelerdir?

16. Doğal afetlerin ruh sağlığına etkisi nelerdir?

17. Ruh sağlığının korumasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

18. Ergenlik döneminde görülen ruhsal sorunlar nelerdir?

19. Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler nelerdir?

20. Fiziksel bağımlılık nedir?

21. Pasif içicilik nedir?

22. Yoksunluk nedir?

23. Tütün ve sigarada bulunan zararlı maddeler nelerdir?

24. Alkol bağımlılığı ne demektir?

25. Alkolün sinir sistemi üzerindeki etkileri nelerdir?

26. Uyuşturucu madde bağımlılığı ne demektir?

27. Uyuşturucu maddelere alışma nedenleri nelerdir?

28. Sağlığa zararlı alışkanlıklardan korunmak için alınan önlemler nelerdir?

29. Aile planlaması nedir?

30. Evliliğe karar vermede etkisi olan faktörler nelerdir?

31. Aile planlamasının toplum refahı için önemi nedir?

32. Kan uyuşmazlığı nedir?

33. Düşük nedir?

34. Bebeğin beslenmesinde anne sütünün önemi nedir?

35. Akraba evliliklerinin zararı nedir?

36. Tecrit nedir?

37. Bulaşıcı hastalık zincirinin öğeleri nelerdir?

38. AİDS’in bulaşma yolları nelerdir?

39. Veremin bulaşma yolları nelerdir?

40. Çocukluk çağı hastalıkları nelerdir?

41. Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları nelerdir?

42. Bulaşıcı hastalıklara neden olan etkenler nelerdir?

43. İlk yardımın üç temel ilkesi nelerdir?

44. Dokuzlar kuralı nedir?

45. Bilinç kaybı olan hastaya nasıl yardımcı olunur?

46. İç kanamanın belirtileri nelerdir?

47. Burun kanaması olan kişiye uygulanacak ilk yardım basamakları nelerdir?

48. Arı sokmalarında uygulanacak ilk yardım nasıl olmalıdır?

49. Yaralı taşıma yöntemleri nelerdir?

50. Doku ve organ bağışı nedir?


 


10 . SINIF


1. Nitel gözlem nedir?Örnek veriniz.

2. Nicel gözlem nedir ?Örnek veriniz.

3. İyi bir hipotezde olması gereken özellikler nelerdir?

4. Kontrollü deney nedir?

5. Hipotez ,teori,kanun arasındaki fark nedir?

6. Çevreyi oluşturan cansız (abiyotik) etmenler nelerdir?

7. Ekosistemde ayrıştırıcıların rolü nedir?

8. Kommensalizmin mutualizmden farklı yönleri nelerdir?

9. Nitrifikasyon nedir?

10. Populasyonun büyüklüğündeki gelişmeler hesaplanırken hangi bilgilerden faydalanılır?

11. Süksesyon nedir?Süksesyonu etkileyen etmenler nelerdir?

12. Kimyasal gübreler suya nasıl zarar veriyor?

13. Sera etkisi nedir nedenleri nelerdir?

14. Asit yağmurları nasıl oluşur,çevreye nasıl etkiler?

15. Erozyonun önlenmesinde için nasıl önlemler alınmalıdır?

16. Böcek yiyen bitkilerin hem ototrof hem heterotrof canlılar olarak kabul
edilmesinin nedeni nedir?

17. İçgüdüsel davranışla ,refleks davranışları arasındaki fark nedir?

18. İş birliğine dayalı sosyal davranış neyi içerir?

19. Öğrenilmiş davranışlar canlılara nasıl fayda sağlar?

20. Panspermia görüşünün kabul görmemesinin nedeni nedir?

21. Canlıların evriminde hangi kanıtlardan faydalanılır?

22. Lamark’ın evrimle ilgili görüşleri nelerdir?

23. Weisman ‘ın yaptığı deneyin sonucu neye açıklık getirmiştir?

24. Adaptasyonun canlıya sağladığı yarar nedir?

25. Biyogenez görüşüne göre canlılar nasıl oluşmuştur?

26. Ototrof görüşüne göre canlılar nasıl oluşmuştur?

27. Eşeyli üremenin eşeysiz üremeye göre üstünlükleri nelerdir?

28. Eşeysiz üremenin çeşitleri nelerdir?

29. Partenogenez nasıl gerçekleşir?

30. Konjugasyonun nasıl gerçekleştiğini açıklayınız.

31. Çiçekli bitkilerde erkek gamet oluşumu nasıl gerçekleşir?

32. Çiçekli bitkilerde dişi gamet oluşumu nasıl gerçekleşir?

33. Çifte döllenme nedir?

34. Çiçekli bitkilerde meyve nasıl oluşur?

35. Dış döllenmenin iç döllenmeden farkları nelerdir?

36. Dişi üreme sisteminde menstrüal döngünün evreleri nelerdir?

37. Erkek üreme sistemindeki yardımcı bezler ve görevleri nelerdir?

38. Testisler neden doğumla birlikte testis torbasına inmek zorundadır?

39. Dişi üreme sistemini kontrol eden hipofiz bezi hormonları nelerdir?

40. Tohumun çimlenebilmesi için gerekli olan faktörler nelerdir?

41. Bitki gelişimini engelleyen hormonlar nelerdir?

42. Tek yumurta ikizleri nasıl oluşur?

43. Hamilelikte embriyonun gelişmesinde anormalliklere neden olacak etmenler nelerdir?

44. Embriyonal kök hücre nedir?

45. Göbek bağını oluşturan yapılar nelerdir?

46. Plasentanın görevi nedir?

47. Kötü huylu tümörlerin vücuda zararlı olmasının nedeni nedir?

48. Embriyonik indüksiyon(Embriyonik uyarılma) nedir?

49. Canlılarda ömür uzunluğunu etkileyen etmenler nelerdir?

50. Çift yumurta ikizleri nasıl oluşur?

 


11. SINIF
 

1. Meristem dokuya ait hücrelerin özellikleri nelerdir?
2. Dermatojenden gelişen yapılar nelerdir?
3. Epidermis dokusundan oluşan yapılar nelerdir?
4. Makrofaj hücrelerinin vücudumuzdaki görevi nedir?
5. Bitkilerde yaprak dökümü nasıl gerçekleşir?
6. Sinir hücreleri neden kendini yenileyemezler?
7. Bitkilerde yaş halkaları nasıl oluşur?
8. Sinir hücresi görevlerini göre kaça ayrılır görevleri nelerdir?
9. Ya hep ya hiç yasasını açıklayınız.
10. Orta beyinin görevi nedir?
11. Omuriliğin görevi nedir?
12. İşitme olayında sesin izlediği yolu açıklayınız.
13. Bir nöronda impuls iletiminde harcanan ve oluşan maddeler nelerdir?
14. Absisik asitin bitki gelişimindeki rolü nedir?
15. Pankreastan salınan hormonlar nelerdir?
16. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan hormonlar nelerdir?
17. Kretenizm hastalığı nasıl oluşur?
18. Tiroksin hormonunun görevi nedir?
19. Fotonasti nedir örnek veriniz.
20. İnsanda kemik oluşumunda etkili olan hormonlar nelerdir?
21. kemik dokuda periostun görevi nedir?
22. Bitkilere destek veren yapılar nelerdir?
23. Dış iskelet hangi canlılarda görülür özellikleri nelerdir?
24. Kasın kasılma evreleri nelerdir?
25. Kas kasılması için gerekli enerjiyi nerelerden sağlar?
26. Fizyolojik tetanos nedir?
27. İskelet ve kalp kası arasındaki farklılıklar nelerdir?
28. Kasın gevşemesi esnasında kas lifinde gözlene değişiklikler nelerdir?
29. Saprofit canlılarda sindirim nasıl gerçekleşir?
30. Tükrüğün fonksiyonları nelerdir?
31. Safranın görevi nedir?
32. Karbonhidratların sindirimi nerde başlar nerede tamamlanır?
33. Pankreasın salınan sindirim enzimleri nelerdir?
34. Bitkilerde suyun taşınmasında etkili olan faktörlar nelerdir?
35. Hidatotların gözeneklerden farkı nedir?
36. Stomaların açılıp kapanmasında nişasta sentezinin ve yıkımının rölü nedir?
37. Hayvanlarda dolaşım sisteminin görevleri nelerdir?
38. Balıklarda dolaşım nasıl gerçekleşir?
39. Küçük dolaşım nasıl gerçekleşir?
40. Büyük dolaşım nasıl gerçekleşir?
41. Açık dolaşımın özellikleri nelerdir?
42. Enfarktüs nasıl meydana gelir?
43. İnsanda lenf sistemin görevi nedir?
44. Aktif bağışıklık nasıl kazanılır?
45. Hayvanlarda solunumda organlarının ortak özellikleri nelerdir?
46. Soluk verirken akciğerde ve göğüs boşluğunda meydana gelen değişmeler nelerdir?
47. Oksijenin kanda taşınması nasıl gerçekleşir?
48. Canlılardaki boşaltım maddeleri nelerdir?
49. İdrarın oluşum basamakları nelerdir?
50. İnsanda boşaltım sisteminin kısımları nelerdir?
 


12. SINIF

1. ATP nin yapısını açıklayınız.

2. Canlılarda gerçekleşen endergonik tepkimeler nelerdir?

3. Canlılar hangi olayları gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar?

4. Glikoliz nedir?

5. Etil alkol fermantasyonunun gerçekleşme basamakları nelerdir?

6. Laktik asit fermantasyonun gerçekleşme basamakları nelerdir?

7. Işık fotosentezi nasıl etkiler?

8. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler nelerdir?

9. Fotosentezde ışık tepkimeleri sonucunda hangi ürünler meydana gelir?

10. Fotosentezde görevli E.T.S. elemanları nelerdir?

11. Oksijenli solunumda görevli E.T.S. elemanları nelerdir?

12. ETS reaksiyonlarında ilk H yakalanması FAD tarafından gerçekleşseydi bir glikoz molekülü için ne kadar ATP kaybı olurdu?

13. Laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonu arasındaki farklar nelerdir?

14. Kas kasılması için gerekli enerjiyi nerelerden sağlar?

15. Oksijenli solunumda 1 mol glikoz için oksidadif düzeyde kaç ATP sentezlenir?

16. Fotosentezde suyun görevini nelerdir?

17. Fotosentezde sentezlenen 6 mol glikoz için kaç ATP harcanır?

18. Kemosentez nedir?

19. Oksijenli solunumda karbondioksit çıkışı nerelerde gerçekleşir?

20. Oksijenli solunumda 3 mol maltoz yıkılırsa substrat düzeyde kaç ATP sentezlenir?

21. Oksijenli solunumla oksijensiz solunumun benzerlikleri nelerdir?

22. Protein sentezinde görevli başlatıcı ve durdurucu kodonlar nelerdir?

23. DNA’nın bir ipliğinde 21 kodon varsa ,bu iplikten gerçekleşecek protein sentezi için kaç tRNA’ya ihtiyaç vardır?

24. Ribozomal RNA nın protein sentezindeki görevi nedir?

25. DNAve RNA da bulunan ortak yapılar nelerdir?

26. Genetik şifre nedir?

27. Bir mRNA daki nükleotid dizilişi U-U-A-G-C-A-U-G-C ise bu mRNA ya ait DNA ve tRNA nın nükleotid dizilimi nasıldır?

28. Mendel yaptığı çalışmalarda neden bezelyeleri kullanmıştır?

29. Sentral dogmanın basamakları nelerdir?

30. AABbccDd genotipine sahip canlının gamet sayısını ve çeşitlerini hesaplayınız.

31. Klinefelter erkek bireylerin nasıl oluşur?

32. Renk körü ve kan grubu’O’ olan bir baba ile taşıyıcı ve kan grubu AB olan bir annenin doğacak çocuklarının genotip ve fenotiplerini nelerdir?

33. Hemofili genini taşıyan bir anne ile sağlan bir babanın doğacak çocuklarının genotiplerini ve hastalığın fenotipini bulunuz.

34. Otozomal kromozomlarda ayrılmama olması durumunda nasıl bireyler oluşacağını açıklayınız.

35. Canlılarda mutasyona neden olan etmenler nelerdir?

36. Himalaya tipi tavşanlarda sıcaklığın etkisiyle modifikasyon nasıl gerçekleşir?

37. Populasyonda gen frekansını etkileyen faktörler nelerdir?

38. Mavi gözlü bir erkek,babası mavi gözlü ve annesi kahverengi gözlü olan bir bayanla evleniyor.Bu evlilikten mavi gözlü çocuk doğuyor.buna göre,bireylerin genotipleri nasıldır?

39. Baskın fenotipli bir bireyin genotipinin homozigot mu yoksa heterozigot mu olduğunu anlamak için ne yaparız?

40. ABO sistemine göre hiç antijeni olmayan bir baba ile hiç antikoru olmayan bir annenin çocuklarının kan grubu nasıl olur?

41. Kararlı ve kararsız populasyon arasındaki farkı açıklayınız.

42. Genetik sürüklenme nedir?

43. Dolly’nin kopyalama tekniğini açıklayınız.

44. Bir organizmadan bir geni alıp diğerine yerleştirmek için hangi yöntemler uygulanır?

45. Genetik mühendisliğine yardımcı bilim dalları nelerdir?

46. DNA parmak izi yöntemi hangi alanlarda kullanılabilir?

47. Transgenik bitkilerin insanlığa yararları nelerdir?

48. 40000 nükleotidi olan DNA molekülünde G sayısı 6000 ise toplam H bağı sayısı nedir?

49. İnsan genom projesi nedir ve bu projeyle neyi hedeflenmektedir?

50. DNA’nın hücreye aktarımında hangi yöntemler kullanılır?